بانك پژوهش هاي چشم پزشكي ايران

Iran Databank of Ophthalmology Research


درباره بانک

همه‌ساله پژوهش‌ها و مطالعه‌هاي قابل توجهي در كشور در زمينه‌ي چشم پزشكي انجام مي‌شود كه دسترسي به نتايج اين مطالعات براي چشم پزشكان و كساني كه دست اندر كار امر سياست گذاري نظام بهداشت و درمان كشور هستند اهميت بسيار زيادي دارد. با توجه به نياز مبرم به فراهم آوردن امكان اين دست رسي، مركز تحقيقات چشم پزشكي نور سايت بانك اطلاعاتي پژوهش هاي چشم پزشكي ايران را راه اندازي نمود تا به‌صورت رايگان در اختيار  تمامي علاقه‌مندان قرار گيرد.


بانك پژوهش هاي چشم پزشكي ايران
كليه حقوق محفوظ است